Náš tým

Mgr. Jakub Toman

Psycholog, KBT psychoterapeut


Studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě MU jsem ukončil v roce 2010. Nyní mám započatý výcvik v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea) a jako terapeut pracuji pod supervizí. Od roku 2024 jsem členem České společnosti KBT. V roce 2023 jsem absolvoval
kurz Metody KBT v praxi (Mgr. Roman Pešek) a působil jsem jako praktikant na Kognitivně behaviorální skupinové terapii pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty na Psychosomatické klinice s.r.o.
Kontakt:
JakubToman9@gmail.com

Jaroslav Andrle, Ph.D.

Biochemik, KBT psychoterapeut


Mám doktorát z biochemie na VŠCHT, jsem ředitelem ZŠ a v současné době mám započatý výcvik v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea) a jako terapeut pracuji pod supervizí. Od roku 2024 jsem členem České společnosti KBT. V roce 2023/24 působím jako praktikant na Kognitivně behaviorální skupinové terapii pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty na Psychosomatické klinice s.r.o. pod přímým vedením pana Mgr. Romana Peška.
Kontakt:

terapeutKBT@gmail.com

č.ú. 2201098410/2010

Create your website for free!