Kognitivně - behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je forma psychoterapie, která se zaměřuje na vztah mezi myšlenkami, emocemi a chováním. Klíčovým principem KBT je pochopení, že naše myšlenky (nebo představy) a interpretace situací významně ovlivňují naše emoce a chování. Terapie se soustředí na identifikaci a změnu negativních nebo neadaptivních myšlenkových vzorců a chování, které vedou k emocionálním a psychologickým problémům. Během terapie se klienti učí technikám a strategiím, jak si uvědomovat a změnit destruktivní myšlenky a chování. Důležitým aspektem KBT je osvojení si těchto dovedností tak, aby je klienti mohli samostatně uplatňovat v nových nebo obtížných životních situacích, což podporuje jejich dlouhodobou psychickou odolnost a zdraví.


Create your website for free!