Ceník služeb

První sezení nabízíme zdarma

Individuální terapie 900 Kč / 60 min


Podmínky sezení a stornopoplatky

Platba probíhá po ukončení terapeutického sezení na místě převodem na účet (QR kód), v případě potřeby lze platit i předem. Nejsme zdravotnické zařízení, naše služby jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Pokud musíte sezení z jakéhokoli důvodu zrušit (včetně náhlé nemoci), můžete tak učinit bezplatně 48 hodin před plánovaným sezením. Stačí, když zašlete sms zprávu. Pokud tak učiníte s méně než 48 hodinovým předstihem, bude vám účtován storno poplatek 50% stanovené částky za jedno sezení. V případě, že se neomluvíte vůbec, musíte uhradit sezení v plné výši.

Create your website for free!