První sezení

Účelem prvního sezení je lépe pochopit vaše obavy a starosti (často velmi pomůže, pokud si třeba již doma zkusíte sepsat vše, co vás trápí a co máte na srdci). První sezení též slouží k tomu, aby mohl klient i terapeut zhodnotit, zda si v terapeutickém vztahu mohou být prospěšní. Proto je zdarma a na jeho konci proběhne mezi klientem a terapeutem domluva, zda bude terapie pokračovat.

Create your website for free!